POPUNJAVANJE Zahtev sa biznis planom za dodelu subvencije za samozapoτljavanje za 2019. godinu